Daň z přidané hodnoty

Nabízíme vedení Daně z přidané hodnoty pro měsíční a čtvrtletní plátce DPH.

Jednotlivé doklady jsou zpracovávány podle uskutečnění zdanitelných plnění podle platných legislativních norem.

Problémem není ani samovyměření DPH při dovozu zboží a služeb ze zemí z Evropské unie i mimo ni.

Zpracováváme záznamovou povinnost za jednotlivá období, na jejichž základě vystavujeme daňová přiznání.

Ceník - daň z přidané hodnoty:


Minimální platba plátců DPH měsíčně 2000,-Kč
Přiznání DPH (kromě plateb stanovených paušálem) 500,-Kč

Součástí ceny je doručení přiznání DPH na příslušný finanční úřad.

Silniční daň

Nabízíme zpracování silniční daně a vedení evidence jednotlivých firemních i nefiremních aut.

Samozřejmostí je upozornění klienta na odvod záloh SD.

Ceník - silniční daň:


Přiznání silniční daň (kromě plateb stanovených paušálem) 500,-Kč

Součástí ceny je doručení přiznání DPH na příslušný finanční úřad.

Ostatní daně

Nabízíme zpracování Daně z nemovitostí, Daně z převodu nemovitostí, Spotřebních daní, Darovací daně, Dědické daně.

Ceník - ostatní daňě:


Přiznání Daně z nemovitostí 700,-Kč
Přiznání Daně z převodu nemovitostí 500,-Kč
Přiznání Daně darovací,dědické a spotřební 500,-Kč

Součástí ceny je doručení přiznání DPH na příslušný finanční úřad.